Ziekte

Als ik ziek ben ik geen opvang kan bieden zal ik dit direct melden zodat de kinderen naar de noodopvang gebracht kunnen worden of dat het met een andere oplossing geregeld wordt.
Gaan de kinderen naar een noodopvang dan zullen de uren daar in rekening gebracht worden.

Als een kind niet komt door ziekte dit graag z.s.m doorgeven.
De kosten zullen dan wel worden berekend met een maximum van 1 week.

Kinderen met een besmettelijke (kinder)ziekte of waarvan de incubatietijd nog niet is verstreken worden niet opgevangen. Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben, dit graag zo spoeding mogelijk doorgeven zodat andere ouders ook op de hoogte gebracht kunnen worden.

Wanneer er luizen zijn geconstateerd op school, wordt van de ouders verwacht dat zij de kinderen inspecteren op luis, en eventueel behandelen. Kinderen met luis mogen niet naar de opvang gebracht worden en de kosten zullen dan wel worden door berekend.

Wanneer een kind diarree heeft of overgeeft graag het kind z.s.m halen omdat de kans op buikgriep dan groot is. Ook als het kind de dag ervoor ziek is geweest liever nog een dagje thuis houden.

Een kind wat een beetje hangerig is mag komen, het kan immers ook hier lekker op de bank liggen. Verergerd de toestand van uw kind in de loop van de dag zal ik vragen het te komen halen. Zo ook wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang wordt er contact met de ouders opgenomen.
Bij 38,5 koorts moet het kind gehaald worden. (wanneer dit komt door doorkomende tandjes wordt er overlegd met de ouders)